On-line rezerwacja pobytu

Informacje o pobycie

Dzień przyjazdu Liczba nocy: Liczba osób:

Liczba i rodzaj rezerwowanych pokoi

Jednoosobowy: Pokój dwuosobowy, oddzielne łóżka: Pokój dwuosobowy, podwójne łóżko: Apartament: Dostawka:

Lub nie palących / Dla palących pokoj

Informacje osobowe dla potwierdzenia rezerwacji

Nazwisko: E-mail: Telefon:

Uwaga

Informacje o witrynie

Przepisy wstępne

Właścicielem i operatorem strony www.najizni.cz jest JIPR sro z siedzibą: Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 Brno IČO: 26268680, numer VAT: CZ26268680 zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, Wstawka 40864, ​​która jest zgodna z ustawą. Nr 121/2000 Sb. Ustawa o prawie autorskim jest uprawniona do wykonywania praw majątkowych do tych stron internetowych (zwanych dalej "Operatorem - Administratorem").

Wszelkie prawa autorskie należą do Operatora w odniesieniu do wszystkich treści umieszczonych na stronie przez operatora strony, w tym tekst, projekt strony, szkice techniczne, grafika, wszystkie ilustracje na tej stronie, a także wybór i rozmieszczenie plików zawartych na tej stronie.

Prawa i obowiązki Operatora i użytkowników korzystających z tych stron podlegają niniejszym Regułom. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób odwiedzających tę stronę ("Użytkownicy"). Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy regulamin, wchodząc na dowolne strony internetowe Operatora lub w jakikolwiek sposób korzystający z wszelkich informacji umieszczonych na stronie internetowej Operatora.

Ujawnienie jakichkolwiek danych lub informacji na stronie internetowej operatora, z wyjątkiem tego dokumentu, nie jest prawnie wiążące, chyba że wyraźnie określono inaczej w każdym przypadku.

Zebrane informacje i ich wykorzystanie - GDPR

Dostęp do niektórych części strony internetowej może zależeć od dostarczenia przez Usługodawcę niektórych danych osobowych Użytkownika w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Operator (Administrator) będzie przetwarzał takie dane zgodnie z obowiązującym prawem przepisy.

Przekazywanie danych osobowych

Operator (powiernik) współpracuje z firmami świadczącymi różne usługi. Firmy te, o ile są do tego upoważnione, mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika i wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków i nie mogą wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub przekazywania wszelkich informacji potrzebnych do przestrzegania prawa, w celu ochrony integralności sieci, spełnienia wymagań Użytkownika lub przeprowadzenia dochodzenia w interesie sądowym i interesu publicznego.

Jeśli Użytkownik chce naprawić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które może posiadać Operator, może poprosić o to na adres email hotel@najizni.cz .

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Witryna może być przeglądana przez Użytkownika bez podania jakiejkolwiek tożsamości lub innych danych osobowych, które go dotyczą. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że dane osobowe podane przez użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych poniżej.

Udzielenie zgody na przetwarzanie formularza danych osobowych „Zamówienie z witryny” forma „Popyt ze strony” lub innych form aby zamówić dodatkowe usługi lub wydajności, daje firmom użytkowników wymienionych w przepisach wprowadzających jak Manager, a pozostałe strony trzeciej wyznaczonej przez administratora, jak procesory , wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w formie danych przekazanych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodę na wysyłanie ofert handlowych lub informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., W celu dostarczania informacji o innych wydarzeniach, usługach i produktach, należy udzielać oddzielnie, bez łączenia z inne usługi Operatora (Administrator). Zgoda ta jest udzielana przez Użytkownika na czas określony 3 lata.

Użytkownik ma prawo do naprawy danych osobowych lub prawo do usunięcia danych osobowych, a także prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie za pomocą pisemnej informacji przesłanej na adres hotel@najizni.cz .

Operator (Administrator) zobowiązuje się ponadto nie przetwarzać danych osobowych, które są niezgodne z wyżej wymienionymi celami, oraz nie ujawniać, przesyłać ani przekazywać informacji związanych z Użytkownikiem bez jego uprzedniej zgody.

Obowiązkowe wymagania dotyczące treści wiadomości e-mail biznesowych

Operator zobowiązuje się zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez usługę "Wiadomości przez e-mail" obejmują następujące elementy

  • nazwa nadawcy, który wysyła e-maile
  • adres e-mail, z którego wysłano wiadomość e-mail, jest funkcjonalny
  • prawidłowy adres e-mail, na który Użytkownik może bezpośrednio i skutecznie wysłać wiadomość do Operatora i skontaktować się z Użytkownikiem
  • link opt-out dla użytkowników do automatycznego wyłączenia użytkownika, który może być używany przez użytkownika do nie zgodzenia się z wysyłaniem dodatkowych wiadomości e-mail.
  • Operator zobowiązuje się zapewnić, że wszystkie Wiadomości Biznesowe wysyłane w Wiadomościach e-mail za pomocą usługi "Wiadomości przez e-mail" do swoich klientów zawierają, oprócz elementów wymienionych w poprzednim akapicie, wyraźne i wyraźne wskazanie, że jest to wiadomość komercyjna.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki danych, które są przechowywane na dysku twardym komputera za pośrednictwem stron internetowych, które przeglądasz. Służą one w szczególności do uproszczenia i ułatwienia korzystania i ukierunkowania strony oraz do celów statystycznych i analitycznych. Pliki cookie są anonimowe i nie przetwarzają danych osobowych, które mogłyby jednoznacznie identyfikować użytkowników.

Niniejszym informujemy użytkowników, że nasze pliki cookie są używane, więc będą przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Następnie przy kolejnych wizytach pliki cookie mogą pobierać i pobierać i ponownie przesyłać dane z powrotem do witryny lub obiektu, który pierwotnie używał plików cookie.

Jako użytkownik możesz odrzucić pliki cookie, ustawiając przeglądarkę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu opcji korzystania z plików cookie wszystkie funkcje witryny mogą nie działać poprawnie.

Użytkownik nie może wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookie. W takim przypadku użytkownik nie będzie mógł przeglądać stron witryny, na których wymagane są pliki cookie.

W serwisie stosowane są następujące pliki cookie:

1. Pliki cookie do śledzenia ruchu w witrynie i korzystania z usług online
Statystyczne pliki cookie służą do śledzenia ruchu w witrynie (rejestrują liczbę odwiedzin stron, czas spędzony na stronach, odwiedzonych stronach itp.). Celem tych plików cookie jest nieustanne ulepszanie naszej strony i zapewnienie jej reakcji, a my jesteśmy w stanie dostosować ją do potrzeb większej liczby użytkowników.

2. Pliki cookie do zapamiętywania danych logowania
W niektórych częściach witryny można się zalogować / zidentyfikować do określonej usługi. Strony te wykorzystują na przykład pliki cookie do zapamiętania danych logowania użytkownika, aby ułatwić dostęp do usługi, na przykład podczas następnej wizyty.

Trzecie pliki cookie do monitorowania reklam firm zewnętrznych
Reklamy i treści stron trzecich mogą być wyświetlane na stronie, a te strony trzecie wykorzystują własne pliki cookie do analizy liczby użytkowników, którzy przeglądają i / lub klikają treści. Pliki te są generowane i zarządzane przez strony trzecie, a administrator witryny nie ma dostępu do przetwarzanych danych.

4. Inne pliki cookie
Pliki cookie stron trzecich mogą być również używane na stronie w celu analizy wykorzystania stron przez użytkownika i ułatwienia dalszego korzystania z witryny. Na przykład wypełnienie formularza wniosku dotyczącego biuletynu,

5. Flashowe pliki cookie
Strony wyświetlające część treści używają Adobe Flash Playera. Aby poprawić komfort użytkowania, Adobe Flash Player wykorzystuje pliki cookie jako tak zwane "obiekty udostępniane lokalnie" do obsługi niektórych funkcji. Te pliki cookie mogą być zarządzane za pomocą Adobe Flash Playera. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego typu plików cookie i ich wykorzystania, odwiedź witrynę internetową firmy Adobe - http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Spersonalizowane reklamy: jak to działa?

Pliki cookie przechowywane na dyskach twardych komputerów użytkowników, w zależności od odwiedzanej witryny, mogą rejestrować, na przykład:

  • dane o stronach, które odwiedzili użytkownicy w przeszłości
  • informacje o produktach lub usługach, które wykazały zainteresowanie użytkowników
  • język, lokalizacja, system operacyjny, przeglądarka itp., aby zoptymalizować widok przy ponownym wyświetlaniu stron

Spersonalizowana reklama
W oparciu o dane uwierzytelniające operatora strony, dostawcy usług mogą zezwolić użytkownikom na otrzymywanie reklam indywidualnie wybranych w oparciu o działania, które użytkownicy pokazali podczas swojej wizyty na stronie w przeszłości.

Linki do innych stron

Witryny zawierają linki do stron, nad którymi Operator nie ma kontroli. Jeśli użytkownik odwiedza którąś z tych stron, powinien być świadomy swojej ochrony prywatności. Operator nie ponosi odpowiedzialności za procedury i politykę innych firm.

Zachowanie użytkowników

Korzystając z tych witryn, Użytkownik nie może ingerować w bezpieczeństwo tych stron, nie może wykorzystywać tych stron do przesyłania złośliwych plików i próbować uzyskać dostęp do publicznie dostępnych stron. Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania praw autorskich Operatora na tych stronach.

Odpowiedzialność i jurysdykcja prawna

Wszelkie potencjalne zagrożenia dla użytkownika wynikające z korzystania z tej witryny należą wyłącznie do użytkownika, a operator nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony będą rozpatrywane lokalnie przez właściwy sąd w Republice Czeskiej i zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

Postanowienia niniejszych warunków, które z jakiegokolwiek powodu stają się nieegzekwowalne, będą uważane za możliwe do oddzielenia od pozostałych ustaleń i nie wpłyną na ich ważność i wykonalność.

Oświadczenie o dostępności

Ta strona stara się, aby zawartość i funkcjonalność były absolutnie dostępne, zgodnie z najbardziej znanymi metodami. Spełnia wszystkie ważne zasady dostępności zgodnie z metodologią Blind Friendly Web i WCAG

Cała sieć jest definiowana w jednostkach względnych, a jej zawartość można po prostu powiększać i pomniejszać za pomocą standardowych narzędzi przeglądarki internetowej.

Struktura i struktura treści jest tworzona przez strukturalny HTML. Wizualna prezentacja wykorzystuje następnie kaskadowe style CSS i maksymalnie przylega do dokładności syntaktycznej i semantycznej.

master card maestro card american express card visa card electoron card diners card

telefon hotel+420 604 218 284